Mapbasicprogrammer

Denne side indeholder programmer, inkl. kildekode. De stilles gratis til rådighed for dig, og jeg føler ikke noget ansvar, eftersom  du  selv kan gennemse og tilrette koden, når den nu er der :-D

Du må benytte alle programmer til dit eget brug, men du må ikke benytte dem erhvervsmæssigt eller med videresalg for øje ;-) 
Det er kun Geokon, som ikke helt har forstået det. De laver til gengæld gode programmer, og det er kun nabohøringsmodulet i mit speciale, som de kom til at forgribe sig lidt på... :-s

Mange programmer indeholder stier og/eller mapper som er specifikke for Stevns Kommune. Det opdager du nok! English version
Hvis du har gjort en indsats for at forstå koden og evt. rettet den til i et specifikt program og stadig har problemer, er du velkommen til at kontakte Søren Breddam på trods af ovenstående advarsel ;-) Skriv til 
 

Skriv gerne til mig, hvis der er fejlerettelser eller bare noget andet, du mangler. Det kunne være, at jeg blev inspireret :-)

Skal jeg imidlertid udføre et stykke arbejde gennem mit firma, Widepond.dk, vil jeg tage i omegnen af 500 kr. i timen. Prisen afhænger af opgavens kompleksitet og omfang.

Jeg påtager mig kun de opgaver, som jeg kan magte tidsmæssigt, idet jeg allerede har et fuldtidsjob! Jeg har dog normalt en vis mulighed for at aftale møder i dagtimerne ;-)

 

Type Beskrivelse Description
D2M Brugerværktøj Program til at fremsøge og videregive data om ejere, borgere og virksomheder til flet til Word, som kan videregive til KMD's Doc2Mail DK only
PrepFOTtabs Administratorværktøj Importværktøj til FOT-tabeller samt et regneark med den foreløbige sammenhæng mellem specifikationen og FOT2007-databasen DK only
MultibrugerEdit Brugerværktøj Værktøj til brug for brugere, der redigerer den samme tabel. Man checker poster fra en tabel ud, redigerer dem, hvorefter de checkes ind igen. Den fælles tabel redigeres derfor kun i det korte ud/indcheckningstidspunkt. This tool allows multible users to work on the same table at the same time.
CutRegion Generelt værktøj Værktøjet opdeler regionsobjekter vha en polylinie med meget få arbejdsgange: Markér - tegn linie - opdel!. 
Værktøjet blev udviklet til at redigere bygningsflader med ifm tildeling af bygningsnumre til brug for Kommuneatlas Stevns 2002
Alle attributter overføres til det nye objekt ;-)
Kombinerede polygoner understøttes ikke.
This tool splits region objects with a polyline:
Mark your object - draw a line to split with - push a button to split the region object.
Remember to work only in  the editable layer. Doesn't support combined polygons :-(
Lag Generelt værktøj Værktøjet indeholder praktiske funktioner som fx. at gøre et markeret lag redigérbart, slukke det, lukke det, vælge alle poster, pakke tabellen eller sende udvalget til Excel.
Endvidere bufferforespørgsel, voronoi, geokodning og tabelsammenlægning.
Den har også en reduceret version, som sagsbehandlerne bruger. Den er god :-)
Nu også i kompileret version, eftersom specifikke data er lagt i en ini-fil.
"Lag" is Layer in danish ;-)
See the buttonpad > for an explanation!
Ortofotos Generelt værktøj Buttonpad med mulighed for knapper til alle dine ortofotos. Benytter ini-fil til stier og navne på dine fotos. Buttonpad with buttons for each of your ortophotos.
Track Administratorværktøj Lille program til at skabe overblik over brugeraktiviteten. Programmet skriver en linje i en logfil ved opstart og ved afslutningen af en session med tidspunkt, brugernavn og maskinnavn samt en unik nøgle. Track1.mb indeholder et eksempel på styring af MapInfo-versionsnumre Track.mbx creates a log of user activity
TankReg Sagsbehandlerværktøj Registreringsværktøj til brug for kortlægning, planlægning og tilsyn med kloakering af det åbne land. Tool for sewage registration in rural areas. DK only 
Opdatering Administratorværktøj Eksempel på opdatering af GIS-tabeller dannet på baggrund af data i E&M. DK only
Opdatering af ejeroplysninger i vandværksområder Administratorværktøj Opdatering af ejeroplysninger til vandværker inkl. dannelse af hjemmeside, zipning af dannede csv-filer samt kald til programmet SecureFX. (SecureFX kan evt. erstattes med et ftp-kald via CMD)
WORtjek Administratorværktøj Kontrol af sagsbehandlernes arbejdsområder og lukning af ikke-viste tabeller. Desuden funktion til at gemme en kopi af alle åbne tabeller inkl. nyt arbejdsområde til brug for evt. videresendelse af data. Efterfølgende flytning af tabeller og tilretning af arbejdsområder lettes. Workspace checker. Closes all tables that are not shown in the map.
Also a cookie cutter and tool for saving all tables in a separate folder including a new workspace.
Bådpladser Sagsbehandlerværktøj Lille værktøj til administration og korrespondance ifm bådepladser. Small tool for boat dock administration
GPS/Kamera

Billedregistrering

Sagsbehandlerværktøj I samarbejde med COWI A/S har jeg udviklet et program til brug for registrering i marken:
Sagsbehandleren tager kamera og GPS (billig GARMIN) med i marken og fotograferer. Derefter tømmes GPS for tracklog og kamera for fotos. Programmet fører automatisk billeder og positioner sammen og der dannes link i MapInfo til billederne.
Opdateret version 4. september 2011. Gennemgribende fejlretning med tilføjelse af nye funktioner. Der er nu mulighed for at få omdøbt billeder til de enkelte fotostandpunkter, så billederne ligger i en særskilt mappe. Nu også mulighed for at benytte csv-filer fra Garmin BaseCamp
Program to automatically merge digital pictures and tracklog from a Garmin GPS to use with hotlink in MapInfo. 
EUREF89-konvertering Administratorværktøj Program, der gennemsøger en mappe + undermapper for tabeller.
Grundtabeller åbnes og eksporteres til MIF, hvorefter de konverteres til EUREF89 v.h.a. KMS' transformationsværktøj og importeres igen i en ny mappe. Rastertabeller konverteres v.h.a. konvertering af orienteringskoordinater i tab-filen.
Arbejdsområder konverteres i selvstændig rutine. Her konverteres både custom labels og objekter i det kosmetiske lag.
Pakken indeholder mb, mbx og div. dll'er
DK only
Byggesagspakke.zip Sagsbehandlerværktøj Se forklaring på http://gis.breddam.dk

Denne har en nyere version. Skriv!
Den bliver mest brugt til udstykningssager nu. Det er den også god til :-)

DK only
DSFimport Administratorværktøj Importerer DSFL-filer fra højdenetsrenoveringen og fletter med semikolonsepareret attributliste.
(Hvor mange får egentlig opdateret deres højdenet?)
DK only
ResHacker

ScreenSeize

dll-læser

Screen dumps

Samlet i én fil. ResHacker er beregnet til at læse og ændre indholdet af dll-filer. Det er nyttigt, når man gerne vil udvikle nye knapper til sine programmer. Man skal gemme knapperne i en dll. ScreenSeize er nyttig ifm udarbejdelse af vejledninger med screendumps. .dll reader for reading and storing bitmaps. Handy when creating custom toolbuttons.

ScreenSeize extends the possibilities to make screendumps