Kortoversigt

Nedenfor findes links til kort over steder, hvor jeg har tilgængeliggjort nogle geografiske data i form at digitale kort.

Data findes i to former: I venstre kolonne er der et link til et kort i en browser, og i midten findes linket til den eller de tilhørende kmz-filer, som kan benyttes i Google Earth.
 

Kort på nettet KML/KMZ - Google Earth Beskrivelse

Højdedata fra Google Maps i Stevns Kommune

Ingen Sjov interaktiv visualisering af højdedata, som tager punkter fra et Google Map og viser dem som en graf under kortet. Kan vise højdedata som en ret linje mellem punkter eller som en ruteoptimering.
Google Maps Ruteoptimering Ingen Gratis implementering af ruteoptimering på egen side
Gudernes Stræde Straedeforloeb.kmz Projekt til DN. Et samarbejde om et stiforløb fra Vellerup Vig til Mosede Fort mellem henholdsvis DN-afdelingerne i Lejre, Roskilde, Solrød og Greve og de respektive kommuner. Strædeforløbet er ikke fastlagt præcist endnu, og der udestår forhandlinger med flere lodsejere.
Oversigt over grøn udvikling ved Kymervej Bevoksning_Kymervej.kmz

Soeer_Kymervej.kmz

Stier_Kymervej.kmz

Se Kymervej.dk
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst (højdekurver)

Friarealer.kmz

Skel.kmz

Vandloeb.kmz

Kotelinier.kmz

Oversigt over grøfter m.m. i Grundejerforeningen Thorup Strand Østs område
Tunestillingen Skyttegrave.kmz
Pigtraadshegn.kmz
 
Kodeeksempel index.htm (link til txt-fil) Så nemt er det at lave sit eget kort. Kom SÅ i gang :-)
Kortene kan kopieres direkte til din egen hjemmeside, hvis du kopierer html-koden bag siden. Det eneste, du behøver, er en kode fra Google. Den er gratis og skal bare tilknyttes dit domæne. Læs mere her.
    Jeg vil gerne være konsulent på dit eget projekt. Et godt råd koster ingenting, men hvis jeg skal lave noget reelt arbejde, koster jeg mindst 500 kr. i timen (+moms)